För dig som uppdragsgivare

Begreppet gig-ekonomi blir allt vanligare och antalet frilansare, konsulter eller giggare blir bara fler och fler

Gig-ekonomin är en stark trend som har vuxit fram på grund av människors förändrade beteende kring traditionella anställningsformer. Idag vill fler människor vara friare och flexiblare och därför blir frilansarna, giggarna och konsulterna allt fler. Många tror att detta bara gäller den unga generationen, men vi har sett att det främst är den erfarna och äldre generationen som väljer att arbeta så här. Därför behöver vi som företag bli mer öppna för dessa typer av anställningsformer, både för att hitta duktiga medarbetare, men också för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med Frilanshjälpens tjänster kan du snabbt och enkelt anlita vem eller vilka du vill och tryggt lämna över arbetsgivaransvar och administration till oss. Vi erbjuder dig som uppdragsgivare ett smidigt sätt att engagera externa medarbetare och frilansare när du behöver få ett uppdrag utfört.

Du och den du väljer att anlita kommer överens om uppdragets omfattning och ersättning. Vi administrerar alla löneutbetalningar, skatter, sociala avgifter, sjuklöner, semesterersättningar, pensioner och försäkringar för medarbetarna. Ni frigör administrativ tid och får stor flexibilitet att anpassa personalresurserna efter verksamhetens behov. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi säkerställa att arbetsrättsliga lagar och regler följs, och skapa trygghet för både dig som uppdragsgivare och medarbetaren.